Högt tempo i omställningsarbetet

Report this content
  • Nettoomsättningen ökade med 3 % till 253 (244) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick 13,5 (21,0) Mkr, vilket ger en marginal om 5,4 (8,6) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,37) kr.
  • Snittintäkten per medlem och månad ökade med 6 procent till 374 (353) kr. 

I dagens delårsrapport redovisar Actic Group en tillväxt om 3 procent för första kvartalet 2019. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,5 Mkr, med en marginal om 5,4 procent. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 6 procent till 374 kr.

”Även om vi såg en tillväxt i intäkter från gymkort samt en tillväxt i den genomsnittliga intäkten per medlem var den underliggande resultat-utvecklingen mycket otillfredsställande. Vår kostnadsutveckling under första kvartalet drivs främst av konsultkostnader för centralt omställnings-arbete samt ökade investeringar i marknadsföringsaktiviteter. Fokus är att driva på tempot i det operativa omställningsarbetet och genomföra en rad initiativ som förbättrar vår förmåga att skapa lönsam tillväxt”, säger Anders Carlbark VD och koncernchef för Actic Group.

I april har medlemsbasen utvecklats något bättre än föregående år och de nyöppnade anläggningarna visar starka försäljningssiffror redan ifrån start. Kostnaderna kopplat till omställningen inom finansavdelningen kommer att trappas ner under andra kvartalet och återgå till normala nivåer under tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD, anders.carlbark@actic.se, 072-980 53 94

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 8 maj kl 07:45 via ovanstående kontaktpersoner.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 180 anläggningar med 228 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.

Prenumerera

Dokument & länkar