Inbjudan till telekonferens – Actics bokslutkommuniké

Actic publicerar sin bokslutskommuniké för 2019 torsdagen den 14 februari kl 07:45. Vid en telefonkonferens kl 10:00 samma dag kommenterar CEO Anders Carlbark och CFO Jörgen Fritz kommunikén.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-22 90 90 med koden 426565.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 178 anläggningar med drygt 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Anders Carlbark.

Prenumerera

Dokument & länkar