Kommuniké från extra bolagsstämma i Actic Group

Vid extra bolagstämma i Actic Group AB (publ) i Solna idag beslutade aktieägarna följande:

Styrelseval och styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2017. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till tillträdande och frånträdande ledamöter ska justeras med beaktande av att ledamöterna tillträder respektive frånträder på en extra bolagsstämma.

Stefan Charette (omval), Åsa Wirén (omval), Göran Carlson (nyval), Fredrik Söderberg (nyval) och Therese Hillman (nyval) valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Göran Carlson valdes till styrelseordförande.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer hållas tillgängligt på Actics webbplats senast två veckor efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar