Påbörjat förändringsarbete belastar kvartalsresultatet - förstärkt kundfokus för lönsam tillväxt har högsta prioritet

  • Nettoomsättningen ökade med 7 % under året till 941,2 (881,2) Mkr.
  • Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick 142,2 (144,2) Mkr, vilket ger en marginal om 15,1 (16,4) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,44 (-1,53) kr.
  • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0,50 kr per aktie. 

I dagens bokslutskommuniké redovisar Actic Group en tillväxt om 7 procent för helåret 2018. Det justerade rörelseresultatet EBITDA uppgick till 142,2 Mkr, med en marginal om 15,1 procent. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 2 procent till 346 kr.

”Vi har inlett ett förändringsarbete som belastar resultatet i fjärde kvartalet med 10 Mkr. Den under­liggande verksamhetens finansiella utveckling är i linje med föregående år, vilket är otillfredsställande givet de förvärv som gjorts. Att framöver driva en kundfokuserad agenda som stärker vår medlembas och ger lönsam tillväxt har högsta prioritet”, säger Anders Carlbark VD och koncernchef för Actic Group.

Från och med 1 januari konsolideras verksamheten i norska Asker Treningssenter som driver tre mycket attraktiva anläggningar i Oslo-området med cirka 5 000 medlemmar, vilket ger en starkare plattform på den norska marknaden. Vidare har Actic öppnat en ny anläggning i Leksand under januari, och kommer att öppna en anläggning i Mora och en fjärde i Södertälje under april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD, anders.carlbark@actic.se, 072-980 53 94

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen i denna bokslutskomminiké är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14 februari kl 07:45 via ovanstående kontaktpersoner.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 177 anläggningar med 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar