Valberedningen i Actic Group utsedd

Inför årsstämman 2018 har bolagets fyra största ägare utsett ledamöter till valberedningen. Enligt den instruktion för  valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 11 maj 2017 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de fyra största aktieägarna, per 31 augusti.

Efter att de fyra största ägarna utsett sina representanter består valberedningen av följande ledamöter:

• Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder

• Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

• Stefan Charette, utsedd av Athanase Industrial Partner

• Erik Ingemarsson, utsedd av Actic International S.â.r.l

• Erik Lautmann, styrelseordförande i Actic Group

Valberedningen har även haft ett konstituerande möte och utsett Stefan Charette till ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018, som hålls 15 maj, och på www.acticgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post: ir@actic.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast 31 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen ovan är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 09:45.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 170 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar