Extra bolagsstämma - Active Biotech 19 oktober 2000.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA - ACTIVE BIOTECH 19 OKTOBER 2000. Vid Active Biotechs extra bolagsstämma den 19 oktober 2000 beslöt stämman att utöka antalet styrelseledamöter från åtta till nio samt att välja följande nya ledamöter : Mats Arnhög (född 1951) Mats Arnhög är civilekonom från Handelshögskolan, driver idag bolaget MGA Holding. Mats Arnhög är, genom MGA Holding, en av huvudägarna i Active Biotech med 6.1% av kapitalet och 28,9% av rösterna. Mats Arnhög har styrelseuppdrag i MGA Holdings olika dotterbolag och är även styrelseledamot i K-World. Maria Borelius (född 1960) Maria Borelius har en fil.kand. i biologi och en Mastersexamen i vetenskapsjournalistik. Hon har erfarenhet från Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4 och TV3, bl.a. med program som NOVA, Vetenskapens Värld och Vetandets Värld. Maria Borelius är idag delägare och Senior Vice President Learning Development, K-World, ett Internetbaserat kunskaps- och utbildningsföretag. För närvarande är Maria styrelseledamot i Naturvetenskapliga Forskningsrådet. Peter Sjöstrand (född 1946) Peter Sjöstrand är civilekonom från Handelshögskolan och läkare med 20- årig erfarenhet från uppdrag inom Astras styrelse och ledning, senast som vice VD (1988-93). För närvarande är Peter Sjöstrand främst verksam i utlandet, som styrelseledamot i Pharma Vision AG, Schweiz och Tularik Inc., USA. I Sverige är han styrelseordförande i Meda AB. I samband med den extra bolagsstämman, lämnade Karl Olof Borg och Else-Maj Rosenlöf sina styrelseuppdrag i Active Biotech AB. Active Biotech ABs styrelse har efter stämman följande sammansättning: Hugo Thelin, ordförande, Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, Svend Holst-Nielsen, Mats Pettersson, Peter Sjöstrand, Anders Williamsson och Håkan Åström. Styrelsens arbetstagarrepresentanter är Anders Hagberg och Hans Wännman. Lund den 19 oktober 2000 Active Biotech AB (Publ) Sven Andréasson, Verkställande Direktör Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel och vacciner. Kompetensen är kunskap om människans immunförsvar. Vi har en högkvalitativ projektportfölj och finansiell styrka. Viktigaste produkter och projekt är resevaccinet Dukoral, SBL Cholera Vaccine, vaccin mot turistdiarré (ETEC), läkemedel mot multipel skleros (SAIK) och cancer (TTS).Omsättningen i Active Biotech var 1999 267 miljoner kronor. Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tel 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50 e-post info@activebiotech.com www.activebiotech.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT01150/bit0002.pdf

Dokument & länkar