Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande 2017-10-30 11:15 CET

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ("Adapta") emitterade den 3 november 2016 ett säkerställt obligationslån om SEK 325 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 625 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 procent per år och har slutförfall 3 maj 2020. Obligationslånet noterades den 23 December 2016 på Nasdaq First North.

Den 16 oktober offentliggjorde Adapta ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, efter att Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet.

Nasdaq Stockholm har godkänt Adaptas ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är imorgon, den 31 oktober 2017.

I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.

Obligationens kortnamn är ADAPTA 01.Göteborg den 30 oktober 2017

Erik Fischer, vd


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 11:15 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg