Adaptas årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2018 publicerad

Report this content

Pressmeddelande 2018-04-09 12:30 CET

Adapta Fastigheter AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018 på bolagets hemsida www.adaptafast.se där den också går att ladda ner. Årsstämman kommer att hållas den 9 maj 2019.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 9 april 2019

För styrelsen,

Erik Fischer, vdFör mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se

2019-04-09_Adapta_Fastigheter_AB_-_Årsredovisning_2018.pdf
2019-04-09_Adapta_Fastigheter_AB_-_Bolagsstyrningsrapport_2018.pdfInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 12:30 CET

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 85 000 m2samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg