Kongahälla Shopping AB tecknar låneavtal

Pressmeddelande 2017-12-13 14:30 CET

Kongahälla Shopping AB, som ägs gemensamt av Adapta Fastigheter AB och tjänstepensionsbolaget Alecta, ömsesidigt, har idag tecknat låneavtal på ett belopp uppgående till SEK 990 000 000. Avtalet omfattar såväl projektfinansiering som långfristig slutfinansiering vid färdigställandet utav Kongahälla Shopping.

Kongahälla Shopping blir ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, verksamheter och service. Projektet är den största pågående satsningen på handel i Göteborgsområdet på över 10 år och omfattar ca 37 000 m2 uthyrningsbar yta. Byggarbetena påbörjades under sommaren 2016 och öppningen av centrat är planerat till mars 2019. Hyresavtal finns idag på mer än 70% av ytorna avsedda för butiker, restauranger och service.

I direkt anslutning till Kongahälla Shopping byggs det 900 lägenheter, förskola och ett nytt resecentrum. Totalt i Kungälv byggs och planeras just nu för 3600 nya bostäder.Göteborg den 13 december 2017

Erik Fischer, vd
För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 14:30 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas verksamhet består av projekt-, handels- och kontorsfastigheter, med ett marknadsvärde på 1,88 miljarder kronor med en total uthyrbar yta i förvaltningsportföljen på ca 45 000 kvm. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: