Korrigering av Adapta Fastigheter AB's Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Report this content

Pressmeddelande 2018-03-22 12:00 CET

Ett tryckfel har upptäckts på sidan 1, sammanfattning, i pressmeddelandet och bokslutskommunikén för 2017 som publicerades den 28 februari 2018.

  •  Resultat efter skatt uppgick till 98 683 tkr (145 775 tkr)

Det korrekta är

  •  Resultat efter skatt uppgick till 91 663 tkr (145 775 tkr)

Övriga siffror och samtliga tabeller i rapporten är korrekta.

Den uppdaterade och gällande bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande.Göteborg den 22 mars 2017

För styrelsen,

Erik Fischer, vdFör mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 12:00 CET

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg