Rättelse bokslutskommuniké 2018

Report this content

Pressmeddelande 2019-03-05 14:00 CET

Adapta Fastigheter AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 28 februari, 2019.

I koncernens balansräkning har en felsummering gett fel belopp i tabellerna på sidan 6, koncernens balansräkning.

Den korrigerade och gällande bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande.


Göteborg den 5 mars 2019

För styrelsen,

Erik Fischer, vd


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se

2019-02-28 Adapta Fastigheter - Bokslutskommuniké 2018-12-31.pdf


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl. 14:00 CET.

OM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: