Succén fortsätter: Kongahälla Center når 1 miljon besökare och 11,000 medlemmar i Kongahälla Friends

Pressmeddelande 2019-05-17 08:30 CET

Kongahälla Center, som invigdes 28 mars, har nu haft över 1 miljon besökare sedan öppning. Det varma mottagandet och efterfrågan märks även i lojalitetsprogrammet Kongahälla Friends, som nått över 11,000 registrerade medlemmar.

Efter sju veckor öppet har Kongahälla Center haft sin första miljon besökare vilket är en första tydlig indikation på att konceptet är väl mottaget på marknaden. Det är i dagsläget för tidigt att göra en helårsprognos för 2019 men besöksantalet ligger klart över målen satta för perioden.

Kongahälla Center har också fått mycket positiva utlåtanden av besökarna vilket är det viktigaste betyget. Utöver det har branschen särskilt uppmärksammat den väl avvägda mixen med butiker, F&B, vård, hälsa och entertainment. Noggrannheten på detaljlösningar såsom toaletter och familjelounge har också kommenterats av många och är ett tydligt kännetecken för konceptarbetet med Kongahälla Center.

- Vi fick en väldigt bra start med höga besökarantal under invigningshelgen och det har fortsatt med bra besöksvolymer sedan dess. Vi har också fått en bra spridning över veckans dagar vilket är ett gott tecken och bekräftar styrkan och bredden i vårt koncept. säger Erik Fischer, VD på Adapta Fastigheter.

Lojalitetsprogrammet Kongahälla Friends har utvecklats tillsammans med GoLoyal som ligger långt framme i den tekniska utvecklingen. Lösningen har ett tydligt konsumentfokus och är utformat i en app med flera nyttiga fördelar för regelbundna besökare. En grundläggande idé är att på ett enkelt och tydligt sätt belöna dem som regelbundet kommer till Kongahälla Center och som väljer att göra sina inköp i butikerna. Sedan öppning har över 11,000 medlemmar registrerat sig.

- Vi valde att satsa på ett lojalitetsprogram som ger tydlig nytta för våra besökare och kunder och det har vi nu fått bekräftat genom antalet registrerade medlemmar. Vi ligger långt över våra satta mål och kommer nu att höja ambitionen ytterligare under 2019, säger Albert Aguilar, Centrumchef på Kongahälla Center.

Kongahälla Center, som ägs till lika delar av Adapta Fastigheter och Alecta, är ett tydligt exempel på en modern handels- och mötesplats, väl anpassad till sin marknad, och som med sin placering och sitt utbud blir den självklara mittpunkten för handel och möten i regionen.

Läs mer om Kongahälla Center på hemsidan www.kongahallacenter.se
För mer information, vänligen kontakta:

Albert Aguilar, Centrumchef Kongahälla Center
+46 73-944 42 01, albert@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.seOM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 85 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar