Valberedningen utsedd inför Adapta Fastigheter AB:s årsstämma 2018

Pressmeddelande 2017-11-02 18:00 CET

Inför 2018 års ordinarie bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ) (”Adapta”), har valberedningens ledamöter utsetts.

Valberedningen 2018 består av följande ledamöter:

Jenny Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB och Adapta Intressenter AB, ordförande i valberedningen
Ludwig Mattsson, styrelseordförande i Adapta Fastigheter AB
Marcus Olsson, utsedd av HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB
Helen Thörnqvist, utsedd av Perbus Holding AB
Sven-Erik Eriksson, utsedd av Lokrantz & Partners Aktiebolag
Claes Malmkvist, utsedd av Riddarsten AB
Ulf Carlsson, utsedd av Tandvårdsteam 1 AB

Ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 2 maj 2018 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till ludwig@gavia.se.För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Ludwig Mattsson, ordförande
+46 73-200 76 66, ludwig@gavia.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 18:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg