Valberedningen utsedd inför Adapta Fastigheter AB:s årsstämma 2019

Report this content

Pressmeddelande 2018-11-09 12:00 CET

Inför 2019 års ordinarie bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ) (”Adapta”), har valberedningens ledamöter utsetts enligt principer fastställda av bolagsstämman 2018-05-02.

Valberedningen 2019 består av följande ledamöter:

Jenny Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, ordförande i valberedningen

Ludwig Mattsson, styrelseordförande i Adapta Fastigheter AB

Marcus Olsson, utsedd av HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB

Helen Thörnqvist, utsedd av Perbus Holding AB

Sven-Erik Eriksson, utsedd av Lokrantz & Partners Aktiebolag

Claes Malmkvist, utsedd av Riddarsten AB

Ulf Carlsson, utsedd av Tandvårdsteam 1 AB

Ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen inklusive eventuella suppleanter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 9 maj 2019 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till ludwig@gavia.se.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Ludwig Mattsson, ordförande
+46 73-200 76 66, ludwig@gavia.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 12:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2,4 miljarder kronor.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Dokument & länkar