Om oss

Adapteo är den ledande partnern inom anpassningsbara byggnader i norra Europa. Vi bygger, utvecklar, hyr ut och säljer anpassningsbara lokaler för förskolor, skolor, kontor, vård och boende. Med Adapteos modulära och cirkulära byggnadslösningar kan kunderna transformera, skala upp, skala ner och återanvända, allt eftersom behoven förändras. Genom att erbjuda lokaler för viktiga funktioner som förskolor, skolor, kontor, vårdcentraler och boende skapar vi värde i samhället. Våra modulära bygglösningar hyrs ut mer än en gång vilket skapar cirkulära flöden som minimerar användande av material och bidrar till en cirkulär ekonomi. Med våra ambitiösa hållbarhetsmål strävar vi efter att leda vägen mot en mer hållbar framtid för vår bransch. Vi förnyar oss inom hållbarhet, utvecklar klimatsmarta byggnader och tar ansvar genom hela värdekedjan. Det är så vi bygger anpassningsbara och hållbara samhällen. Adapteos hyresbestånd omfattar 1,4 miljoner kvadratmeter och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Litauen. En majoritet av Adapteos intäkter genereras av hyreskontrakt från offentlig sektor.

Prenumerera