Adapteo leverantör till Coops nya obemannade butikskoncept Coop mini

Report this content

Coop öppnar en av sina två första obemannade butiker i Sverige, och Adapteo Sverige har producerat byggnaderna. Ett innovativt projekt som ställde många specifika krav på Adapteos byggnadslösning.

Tisdag den 19 januari öppnade Coop sin första obemannade butik i Gävle. De representerar ett nytt butikskoncept, Coop mini, där Adapteo Sverige har konstruerat och levererat byggnaden, ett uppdrag som ställde ett flertal specifika krav på Adapteo som leverantör och krävde ett innovativt arbetssätt och nya lösningar.

Obemannade butiker är en stor trend inom handel som växer internationellt, bland annat har Amazon i USA utvecklat sitt koncept Amazon Go under 2020. En obemannad butik är alltid öppen och kräver inte att besökare betalar sina varor vid en kassa utan de både checkar in i butiken och betalar själva, via en mobil applikation.

Coop är en av Sveriges största butikskedjor inom livsmedel och har utvecklat en egen version av den obemannade butiken. Dessa kommer ha både ett basutbud av livsmedel på plats och särskilda skåp för uthämtning av mat som beställts och betalats via e-handel. Det är ett butikskoncept som kommer kunna bidra till bättre service exempelvis i glesbygd.

Adapteo har levererat byggnaderna för dessa butiker, ett uppdrag som innebar ett flertal specifika utmaningar för att kunna möta kundens behov. Coop ville ha en byggnad som var designad i linje med deras övriga butiker. Samtidigt behövde den ha ett flertal unika egenskaper när det kommer till säkerhet och teknologi eftersom det obemannade konceptet bland annat bygger på ett stort antal kameror. Den behövde även ha alla de vanliga egenskaper som en butik har, som utrymmen för våtrum och frysar. Byggnaden skulle även vara producerad på ett hållbart sätt.

Ytterligare ett krav som Adapteo kunde bidra till att uppfylla var att butiken skulle vara lätt att sätta upp och transportera. På så vis kan Coop mini byggas upp på olika platser och vara öppna även under mer begränsade perioder än en vanlig butik. Exempelvis på orter där det finns ett stort antal besökare under begränsade perioder på året. Adapteos anpassningsbara byggnader möter dessa krav väl.

Vår lösning kunde möta alla de krav som Coop ställt upp, både vad gäller funktion, flexibilitet och hållbarhet. Vi är stolta och glada på Adapteo över möjligheten att vara med och forma framtidens handel genom att vara leverantörer till det här spännande, innovativa konceptet. Säger Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Adapteo. Tillsammans har vi tagit fram ett spännande butikskoncept. Arbetet har flutit på bra och vi har kunnat jobba tillsammans med att hitta lösningar på alla de unika krav som det här projektet ställt. Nu ser vi fram emot att utvärdera pilotbutiken och lära oss mer om obemannade butiksmoduler för att se vad nästa steg blir, säger Stina Thorgerzon, chef Erbjudande & Format på Coop.

För mer information, kontakta

Camilla Hensäter, VD Adapteo Sverige, 070-568 00 19, camilla.hensater@adapteo.com

Coops presstjänst: 010-743 13 13, media@coop.se

Om företaget

Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa. Vi bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Vårt samhälle står inför stora förändringar under kommande år och oavsett vad för utmaningar framtiden medför anser vi att anpassningsförmåga är den bästa lösningen. Med en modulär och cirkulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp och skala ner våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader kan användas i några dagar eller under obestämd tid, alltid optimerade för aktuella behov. Det är så vi bygger anpassningsbara samhällen.

Adapteo Sverige har ca 70 medarbetare fördelat på fem säljkontor och flertalet lager och verkstäder. Adapteo Sverige är en del av Adapteo Group, noterade på Nasdaq Stockholm. År 2019 uppgick Adapteo Groups omsättning till 216 miljoner euro.