Nästan var fjärde person över 55 år oroar sig över att bli isolerad på äldreboende

Report this content

En ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av det flexibla fastighetsbolaget Adapteo visar att nästan var fjärde person över 55 år är rädd för att förlora kontakten med nära och kära när de flyttar till ett äldreboende. Knappt var femte oroar sig över att förlora sitt sociala umgänge, och var tredje person anser att närhet till social service, butiker och caféer är viktigt för valet av äldreboende.

I undersökningen har Novus frågat ett representativt urval svenskar som är i eller nära pensionsålder (55-89 år) om deras attityder till och förväntningar på äldreboenden. Resultatet visar att 23 procent av de tillfrågade i undersökningen oroar sig över att få minskad kontakt med familj, nära och kära, och 18 procent oroar sig över att förlora sitt sociala umgänge.

Just sociala aspekter är något som svenskarna också värderar högt i valet av äldreboende. Drygt en tredjedel av invånarna mellan 55 och 89 år anser att närhet till sociala mötesplatser med butiker och caféer samt möjlighet att ägna sig åt sina intressen är viktigt. Samtidigt oroar sig 35 procent av de tillfrågade för att de inte ska hitta ett äldreboende som ligger nära där de vill bo.

– Jag tror att det är ganska självklart för många av oss att kontakten med familj, nära och kära är viktigt för att man ska trivas på sitt äldreboende. Men jag tror inte att lika många tänker på hur viktigt det är att äldreboendet ligger på en plats där de boende har nära till sina sociala umgängen, mötesplatser att träffas och umgås på, butiker, caféer och ställen där de kan utöva sina intressen, säger Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

27 procent av de tillfrågade i undersökningen vill att hemkommunen ska bygga fler äldreboenden i närhet till social service, butiker och caféer. Samtidigt har två av fem lågt förtroende för hemkommunens förmåga att ordna ett attraktivt äldreboende.

– Undersökningen visar att vi behöver en större flexibilitet i hur vi planerar äldreboenden så att de är anpassade för en aktivare ålderdom och bibehållna sociala sammanhang. Forskning från hela världen visar att just sociala aktiviteter och sammanhang är viktiga faktorer för att bromsa åldrande och minska vårdbehovet, säger Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

Nyckeltal ur Novus undersökning:

Viktigt vid valet av äldreboende

 • 74 % : God omsorg och att personalen har tid för dem
 • 46 % : Tillgång till kompetent medicinsk expertis
 • 35 % : Möjlighet att ägna sig åt sina intressen
 • 35 % : Ligger nära där man vill bo
 • 31 % : Ligger nära social service, butiker och caféer

Oro kopplat till framtida äldreboende

 • 51 % : Inte få den omsorg som behövs
 • 35 % : Inte hitta ett äldreboende nära där man vill bo
 • 23 % : Minskad kontakt med familj, nära och kära
 • 23 % : Inte kunna ägna sig åt sina intressen
 • 18 % : Tappa kontakten med sitt sociala umgänge

Hemkommunen och äldreboende

 • 39 % : Lågt till mycket lågt förtroende till sin hemkommuns förmåga att erbjuda boenden som tillgodoser önskemål och behov
 • 27 % : Vill att hemkommunen ska bygga fler äldreboenden i närhet till social service, butiker och caféer
 • 62 % : Vill att hemkommunen ska satsa mer pengar på äldreomsorgen

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Hensäter, vd Adapteo Sverige, 070-568 00 19, camilla.hensater@adapteo.com

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Adapteo. Syftet med undersökningen är bland annat att ta reda på allmänhetens erfarenheter kring äldreboenden och vad kommunen skulle kunna göra för att öka förtroendet för att kunna erbjuda ett äldreboende som tillgodoser ens önskemål och behov. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten i åldrarna 55-89 år. 1 536 intervjuer har genomförts under perioden 25 februari-5 mars 2021. Deltagarfrekvensen är 59 procent, och undersökningen är åsiktsmässigt representativ för målgruppen. De slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

Om företaget

Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa. Vi bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Vårt samhälle står inför stora förändringar under kommande år och oavsett vad för utmaningar framtiden medför anser vi att anpassningsförmåga är den bästa lösningen. Med en modulär och cirkulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp och skala ner våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader kan användas i några dagar eller under obestämd tid, alltid optimerade för aktuella behov. Det är så vi bygger anpassningsbara samhällen.

Adapteo Sverige har ca 70 medarbetare fördelat på fem säljkontor och flertalet lager och verkstäder. Adapteo Sverige är en del av Adapteo Group, noterade på Nasdaq Stockholm. År 2020 uppgick Adapteo Groups omsättning till 231 miljoner euro.

adapteo.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av det flexibla fastighetsbolaget Adapteo visar att nästan var fjärde person över 55 år är rädd för att förlora kontakten med nära och kära när de flyttar till ett äldreboende. Knappt var femte oroar sig över att förlora sitt sociala umgänge, och var tredje person anser att närhet till social service, butiker och caféer är viktigt för valet av äldreboende.
Twittra det här