Tvångsinlösen samt avnotering av Connecta

Tvångsinlösen samt avnotering av Connecta Information Highway AB (publ) under namnändring till Adcore AB (publ) har denna dag påkallat tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Connecta AB (publ). Connecta AB (publ) har i anledning av påkallelsen denna dag begärt att bolagets aktier skall avnoteras vid OM Stockholmsbörsen. Stockholm den 21 juni 2000 Styrelserna i Information Highway AB (publ) och Connecta AB (publ) För ytterligare information: Frans Benson, IR-chef Adcore AB, tel 070-510 70 95, frans.benson@adcore.com Ulf Karnell, Informationschef Adcore AB, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@adcore.com Adcore - Digital Business Creators [ http://www.adcore.com ] Information Highway och Connecta gick samman den 6 juni och antog det nya namnet Adcore AB. Därmed skapades Europas ledande affärskonsultföretag i den digitala ekonomin med inriktning på strategi och business-to-business- lösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Adcore har i dag över 1 200 anställda (1 400 inklusive förvärvet av berens/partner i Tyskland) på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Japan. Målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut samt fortsatt internationell expansion och tillväxt med bibehållen lönsamhet. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY, under ändring till ADCO). Göran Wågström är VD och koncernchef. Christer Jacobsson är arbetande styrelseordförande. Adcore levererar lösningar åt bland annat ABB, Ericsson, SEB, Telia, Telenor, SAS, Skandia, Folksam, Scania, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Statoil, SAF, Svenska Volkswagen, Swiss Valore och Thomson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

ADCORE - Digital Business Creators (fd Information Highway/Connecta) har 1500 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz och Japan. VD Göran Wågström. Börsticker ADCO.

Dokument & länkar