Analysguiden: En chans till nystart

Report this content

AdderaCare resultat för kvartal 2/ 2019 överraskade negativt med ett svagare utfall än väntat. Detta efter två tidigare kvartal i rätt riktning. Med den nya vd:n får bolaget en chans till nystart att få ordning på alla förvärvade enheter. I vårt bas-scenario ser vi ett värde på 9,6 (11,1) kronor per aktie. 

AdderaCare koncernen bör­jade byggas upp under 2013. Sedan dess har förvärv skett i snabb takt med början av bolaget KomiKapp AB (2013) och Trident AB (2015). Affärsidén har varit att skapa en koncern av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn. Detta drivet av att bolaget har identifierat ett ökat behov av hjälpmedel till olika grupper i samhället. En allt större del av befolkningen kommer att bli allt äldre och ställa större krav på livskvalitet. AdderaCare strategi bygger på att add­era bolag genom förvärv inom hjälp­medels­sektorn. Efter att ha utvecklats positivt under det fjärde kvartalet 2018 samt under det första kvartalet 2019 blev utfallet under det andra kvartalet 2019 klart svagare. Utvecklingen under det andra kvartalet 2019 präglades av blandade resultat från de olika bolagen i gruppen, där Amajo, Huka sticker ut positivt medan Erimed och Kom i Kapp har utmaningar främst rörande lönsamheten. 

Rörelseresultatet (EBITDA) utvecklades negativt jämfört med föregående år och blev 4 miljoner kronor att jämföras med ett resultat på 6,1 miljoner kronor för samma kvartal 2018. Vi justerar ned våra förväntningar igen efter en svagare rapport än väntat. Det visade sig tydligt i senaste rapporten att det fortfarande finns en volatilitet i resultatutvecklingen som ger en viss osäkerhet i prognoserna.

I september tillträdde den nya vd:n Marianne Sernevi sin tjänst. Det är helt klart en chans till en nystart för bolaget när hon kommer in med ny energi för att få upp lönsamheten i de olika bolagen inom gruppen. Hon har redan anställt en ny vd till Erimed gruppen på den korta tid som hon har varit vd. Vi tror att hon har alla möjligheter att förändra bolagsgruppen och uppnå målen som bolaget har satt upp.  Vi har även förutom vårt justerade bas-scenario som ger ett värde på 9,6 (11,1) kronor per aktie modulerat med ett mer positivt-(Bull) och ett mer negativt scenario (Bear). Det ger ett aktievärde på 15,0 (15,4) kronor för Bull och 6,3(6,8) kronor för Bear.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-adderacare-en-chans-till-nystart)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.