AdderaCare AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar inför nyemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar idag, den 7 oktober 2016, memorandum med anledning av bolagets nyemission med teckningstid 13-27 oktober 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North.

Memorandumet finns per dagens datum tillgängligt på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.adderacare.com och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

I samband med nyemissionen i AdderaCare, med teckningstid 13 – 27 oktober 2016, kommer bolaget att delta vid ett antal investerarträffar för att informera om dess verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedanstående schema för mer information. 

Datum och tid Arrangör Plats Anmälan
13/10 2016, kl. 12.00 – 13.00 Sedermera Fondkommission Hotel Park AvenueKungsportsavenyn 36,411 36 Göteborg Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 
14/10 2016, kl. 12.00 – 13.00 Sedermera Fondkommission Scandic KlaraSlöjdgatan 7,111 57 Stockholm Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 
18/10 2016, kl. 18.00 – 18.30 Aktiespararna Hotel Park AvenueKungsportsavenyn 36,411 36 Göteborg Anmälan sker påhttp://www.aktiespararna.se/evenemang 
21/10 2016, kl. 12.00 – 13.00 Sedermera Fondkommission Sedermera FondkommisionNorra Vallgatan 64, 211 22 Malmö Anmälan sker till anmalan@sedermera.se 
24/10 2016, kl. 09.30 – 10.00 Aktiespararna OperaterassenKarl XII:s torg,103 22 Stockholm Anmälan sker påhttp://www.aktiespararna.se/evenemang 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med den planerade nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är även utsedd till Certified Adviser för bolaget.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i Addera Care-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB har som avsikt att listas på Nasdaq Stockholm First North i december 2016.

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar