AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant

AdderaCare AB har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsterna Certified Adviser, likviditetsgarant och Penser Access. Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser och som likviditetsgarant den 1 februari 2020 . Fram till dess kommer Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget och Sedermera Fondkommission att agera som likviditetsgarant. Penser Access är en tjänst som är utformad för att öka kännedomen om AdderaCare bland investerare och andra intressenter

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt fem rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimed AB, Huka B.V och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com