AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant

Report this content

AdderaCare AB har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsterna Certified Adviser, likviditetsgarant och Penser Access. Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser och som likviditetsgarant den 1 februari 2020 . Fram till dess kommer Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget och Sedermera Fondkommission att agera som likviditetsgarant. Penser Access är en tjänst som är utformad för att öka kännedomen om AdderaCare bland investerare och andra intressenter