AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska

Report this content

AdderaCare AB förvärvar Linds Ortopediska AB (Linds) för 40 MSEK med möjlig tilläggsköpeskilling på 10 MSEK. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med 25 anställda som verkar i Stockholm. Förvärvet bedöms skapa goda tillväxtmöjligheter för båda parter som kompletterar och stärker varandra när det gäller erbjudande och kompetenser. Nuvarande ledning i Linds kommer att fortsätta driva bolaget.

AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska

AdderaCare AB förvärvar Linds Ortopediska AB (Linds) för 40 MSEK med möjlig tilläggsköpeskilling på 10 MSEK. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med 25 anställda som verkar i Stockholm. Förvärvet bedöms skapa goda tillväxtmöjligheter för båda parter som kompletterar och stärker varandra när det gäller erbjudande och kompetenser. Nuvarande ledning i Linds kommer att fortsätta driva bolaget.

Linds omsatte 45,9 MSEK under det senaste räkenskapsåret (1 september 2019 till 31 augusti 2020) och hade en EBITDA om 13,9 MSEK. AdderaCare betalar 40 MSEK kontant vid tillträdet den 1 maj 2021 givet att Region Stockholm godkänner ägarförändringen. Förvärvet finansieras till hälften med egen likviditet och till hälften med banklån. Utöver justeringar för nettoskuld/kassa samt normaliserat rörelsekapital vid tillträdet kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MSEK betalas ut baserat på framtida bruttovinst och om avtalet med Region Stockholm förnyas.

”Vi är mycket glada över att Linds Ortopediska blir en del av vår koncern. Personalens engagemang för brukarens bästa och deras djupa kunskap inom ortopedtekniska lösningar är imponerande, och har varit avgörande för oss inför förvärvet. Vi ser goda möjligheter att utveckla Linds vidare organiskt samt genom tilläggsförvärv. Förvärvet ger oss också fördjupad kunskap inom ortopedteknik, vilket gagnar Erimed.” säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Linds Ortopediska ägdes tidigare av familjen Lind. Roger och Lars Lind kommer arbeta kvar inom företaget:

”Vi utvecklar ständigt vår service och lägger stor vikt vid brukarsäkerhet. Det gör vi genom att sträva efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, utbildning och utveckling inom ortopedtekniken. Med AdderaCare som ägare är vi övertygade om att vi får ännu bättre förutsättningar för att utveckla vårt erbjudande framöver”, säger familjen Lind, grundare av Linds Ortopediska.

Linds Ortopediska finns i Stockholm och har 25 anställda med mottagningar i Solna och Södertälje. Produktionen av ortopedtekniska hjälpmedel sker på mottagningarna. Linds samarbetar med rehabcenter och sjukhus samt tar även emot patienter på remiss från andra län och länder. Avtalet med Region Stockholm gäller till och med april 2022 och en ny upphandling sker inför nästa avtalsperiod. En av leverantörerna till Linds Ortopediska är AdderaCares dotterbolag Erimed, som bland annat säljer ortopediska skor, komponenter och ortoser till företaget.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl 12.05 CET. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.

Dokument & länkar