AdderaCare har avhållit årsstämma – se stämmoanförandet digitalt

Report this content

AdderaCare AB (publ) har idag avhållit stämma i Malmö. För den som vill ta del av VD:s anförande finns en digital kortversion tillgänglig på https://www.adderacare.com/.

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential och den underliggande goda efterfrågan, och summerade avslutningsvis:

”Vår agenda framåt handlar om att vi på kort sikt, givet Coronaförutsättningarna, kommer att leta efter de affärsmöjligheter som finns och kanske identifiera de förvärv vi ska göra framöver. Vi säkrar finansieringen genom en till 91 procent garanterad emission som gör det möjligt att satsa på bolagen och skapa en plattform för framtida förvärv. Vi kommer även arbeta med våra försäljningsstrategier och lyssna på marknaden för att se vilka framtida hjälpmedel vi ska lägga till vårt produktutbud så att vi hela tiden är adekvata för brukarna.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Dokument & länkar