AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Report this content

AdderaCare AB (publ) offentliggör idag, den 6 maj 2020, årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.adderacare.com/investerare/ och kan laddas ned här (https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument).

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 14.15.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.