AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 21 november 2019, delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:

”AdderaCares omsättning för kvartal tre är 9,8 procent bättre än samma period föregående år och EBITDA för kvartalet är 6,8 MSEK. Denna resultatförbättring kan hänföras till flera av dotterbolagen och ackumulerat är vi nu i nivå med föregående år. Detta har varit mitt första kvartal som nytillträdd VD för AdderaCare och jag ser en fin potential för utveckling hos samtliga våra dotterbolag – det är en inspirerande uppgift att tillsammans med alla kompetenta medarbetare vara med och bidra till ännu bättre resultat framöver.”

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 51,6 MSEK (46,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,8 MSEK* (3,6 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 MSEK (0,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,38 SEK* (0,21 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,03 SEK)

Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 149,9 MSEK (136,5 MSEK***).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 12,9 MSEK** (9,1 MSEK***).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-0,6 MSEK***).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,73 SEK** (0,56 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,07 SEK).
 • Koncernens soliditet uppgick till 48,8% (43,6%)

* Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 1 348 KSEK

** Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 3 794 KSEK

*** Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 oktober meddelar AdderaCare att Annica Forslund Nilsson rekryterats som ny VD för dotterbolaget Erimed-gruppen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

+46 70-755 95 51

ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).