AdderaCares dotterbolag Trident varslar om korttidspermittering

Report this content

Trident AB, dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har efter samråd med de fackliga företrädarna beslutat varsla 20 anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling som leder till en avmattning i efterfrågan som i synnerhet berör exportmarknaderna Benelux, Frankrike, Tyskland och UK.

Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som det krävs. Målsättningen är att återgå till normal drift så snart läget stabiliserats. Åtgärden innebär att Trident tillfälligt minskar arbetstiden med totalt cirka 55 procent. Trident räknar med att trots minskningen upprätthålla fullgod service och snabba leveranser till kunderna och avtalen med berörda fack medger hög flexibilitet att agera snabbt.

”Långsiktigt ser vi fortsatt stabil efterfrågan på bostadsanpassningar, hjälpmedel och specialcyklar. Tridents produkter är efterfrågade av kunder och slutanvändare, men på grund av rådande omständigheter med oron för Coronaviruset noterar vi, i dialog med våra kunder, att order temporärt skjuts på framtiden, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Idag producerar Trident primärt ramper för bostadsanpassningar i Sverige samt ramper för export. Den egna produktionen utgör en huvuddel av försäljningen. Trident bedriver även försäljning av specialcyklar, plattformshissar och olika typer av badrumsinredningar.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Dokument & länkar