Analysguiden publicerar aktieanalys på AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden gett en köprekommendation och satt en riktkurs på bolagets aktie om 15,00 SEK. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida.  

Aktieanalys av Analysguiden

Igår, den 14 februari 2018, publicerade Analysguiden en aktieanalys av AdderaCares aktie. Analysguiden ger en köprekommendation och beräknar bolagets riktkurs till 15,00 SEK. Analysen kan i sin helhet läsas här:

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/adderacare_analys_2018-02-14.pdf

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S,
Erimed-gruppen och Huka B.V. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt fem rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimed AB, Huka B.V och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar