Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser   

Sedermera Fondkommission  

E-post: ca@sedermera.se  

Telefon: +46 40 615 14 15  

Certified Adviser (från och med den 1 juli 2019)

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Prenumerera

Dokument & länkar