Erik Penser Bank inleder analys av AdderaCare och släpper VD-intervju

Report this content

Erik Penser Bank inleder analys av AdderaCare AB (”AdderaCare”) och ser på ett års sikt ett motiverat värde per aktie på cirka 4,80 kr, jämfört med 3,58 kr slutkurs per den 2020-09-07. I analysen framgår ett antal drivkrafter i marknaden som talar för stark underliggande efterfrågan på AdderaCares produkter framöver.

Erik Penser Bank, Certified Adviser och likviditetsgarant för AdderaCare, släppte den 28 augusti sin första analys av AdderaCare. I analysen skriver Penser att om AdderaCare når deras prognoser för 2021, ser de en rimlig målkurs i aktien på cirka 4,80 kr på ett års sikt. Baserat på en målmultipel om EV/Sales cirka 0,6x baserat på omsättningen för 2021, givet en EBITDA-marginal strax under 10 procent.

I analysen identifierar Penser Access ett flertal framträdande drivkrafter som talar för AdderaCares långsiktiga investeringscase. I analysen den 28 augusti skriver Penser:

”Marknaden för olika typer av hjälpmedel drivs av såväl positivt- som negativt laddade trender i samhället. Positiva trender, som att vi lever allt längre, medför ett ökat tryck på den arbetande delen av befolkningen, och det i sin tur sätter press på att hitta lösningar som kan leda till en högre grad av självständighet för våra äldre. Att det samtidigt ger en högre livskvalitet ger ju även en betydligt mer positiv klang till inramningen av dessa trender. Ökade kostnader för vård och omsorg i det offentliga leder dock också till flera trender i form av försämrad vårdkvalitet och budgetpress. Dessa innebär i sig också en viktig drivkraft då det leder till ökat fokus för t ex äldre och funktionshindrade att klara sig på egen hand, något som AdderaCares produkter kan bidra till på ett positivt sätt.”

Analys och film

Läs analysen från Erik Penser Bank i sin helhet på följande länk: https://links.penser.se/f/a/addera_20200828.pdf

Se intervjun med Marianne Sernevi på följande länk:

https://youtu.be/ZFVdPhC0Mp8

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Dokument & länkar