Rickard Persson slutar som VD för Erimed-gruppen

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag att Rikard Persson, VD för dotterbolaget Erimed-gruppen, meddelat att han önskar lämna sin post som VD senast under första kvartalet 2020. Styrelsen för AdderaCare påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Rickard Persson kommer att kvarstå som VD för Erimed-gruppen till dess att en efterträdare har rekryterats och kommer härutöverkvarstå att stötta bolaget som konsult även i framtiden.

VD Michael Hermansson kommenterar:

”Vi vill tacka Rikard för hans insatser som VD för Erimed-gruppen. Erimed har enhar en stark position på den nordiska marknaden och var härutöver AdderaCares första stora förvärv som noterat bolag. Rikard har arbetat ihärdigt med att förvalta och vidareutveckla verksamheten och vi är naturligtvis glada att han kommer fortsätta stötta bolaget som konsult. Vi inleder nu en rekryteringsprocess för att hitta den bäst lämpade kandidaten att leda Erimed-gruppen framöver.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

+46 11-32 30 732

ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar