Sista dag för handel med BTA i AdderaCare AB (publ)

I mars/april 2018 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 924 045 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 9 maj 2018 och stoppdag är den 14 maj 2018.

1 924 045 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive
VP-konto/depå den 16 maj 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i AdderaCare till 17 316 409 stycken och aktiekapitalet uppgår till 865 820,45 SEK. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt fem rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimed AB, Huka B.V och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar