VD Michael Hermansson utökar sitt innehav i AdderaCare

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Michael Hermansson har utökat sitt innehav i AdderaCare. Totalt har Hermansson förvärvat 16 034 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North under perioden 26-27 mars 2019. 

VD Michael Hermansson kommenterar:

”AdderaCare är verksamt på en marknad som expanderar och jag tror mycket starkt på vår affärsmodell och ekonomiska fundamenta långsiktigt. Även om jag sedan tidigare meddelat min avsikt att gå in en ny fas i livet är det min föresatsatt aktivt fortsätta följa AdderaCares verksamhet med stort intresse.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission 
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar