AddLife förvärvar Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S

Report this content

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i de danska bolagen Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S. Bolagen är ledande på den danska marknaden inom ventilationslösningar för laboratorium och renrum. Förvärven utgör ett komplement till AddLife´s befintliga verksamhet på den danska marknaden inom affärsområdet Labtech.

Bolagen har framgångsrikt etablerat sig som ledande leverantörer på den danska marknaden   inom specialiserade ventilationslösningar för laboratorier och renrum där höga krav ställs på styrning och kontroll av luftflöden. Bolagen tillhandahåller lösningar baserade på egna innovativa produkter såväl som tekniskt kunnande och service. Bolagen är ett komplement till AddLifes befintliga verksamhet i dotterbolaget Holm & Halby A/S, idag en ledande leverantör av laboratorieutrustning specialiserade inom renrum på den danska marknaden.

Bolagens slutkunder är främst läkemedelsindustrin samt akademiska forskningsinstitutioner.
- Förvärven innebär att vi tydligare etablerar AddLife som en mer komplett leverantör av avancerade lösningar inom renrumsteknologi på den danska marknaden, säger Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech, AddLife AB

Bolagen har idag 20 anställda och omsätter ca 36 MDKK, på den danska marknaden.
Tillträde sker den 15 augusti 2019. Förvärven bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 13 augusti 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech, AddLife AB, +46 702 87 00 87

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 15:30 (CET).