• news.cision.com/
  • AddLife/
  • AddLife ökar sin satsning inom digital hälsa genom att förvärva Telia Health Monitoring

AddLife ökar sin satsning inom digital hälsa genom att förvärva Telia Health Monitoring

Report this content

AddLife tar ännu ett steg för att stärka sin position inom digital hälsa och har idag tecknat avtal om förvärv av Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess åtta anställda kommer att integreras in i Camanio, som förvärvades tidigare under december månad 2021. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022.

Genom förvärvet av Telia Health Monitoring läggs ytterligare en pusselbit i AddLifes digitala strategi som förstärker möjligheterna att vara en drivande aktör i utvecklingen av digital vård och omsorg. Verksamheten har idag avtal med både privata vårdgivare och regioner i Sverige. Totalt är cirka 1 000 patienter uppkopplade i lösningen, som är skalbar och kan hantera ett växande antal patienter och deras unika behov.

Telia Health Monitorings digitala lösning stöder idag egenmonitorering av ett flertal kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes och IBD men har också utvecklats för egenmonitorering inom specialistmödravård. Genom att kombinera vård- och omsorgslösningen i hemmet från Camanio med Telias Helth Monitoring lösning erbjuds flera fördelar för individcentrerad vård- och omsorg. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beräknas cirka 45 procent av alla svenskar ha minst en kronisk sjukdom och kostnaderna för vård av kroniker uppgår till cirka 80 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Digitala verktyg möjliggör en kontinuerlig och effektivare vård genom tätare kommunikation med vårdgivaren och en mer individanpassad behandling. Samtidigt ger den patienten en större trygghet, frihet och ökad livskvalitet i vardagen.

Kristina Willgård, VD på AddLife säger: ”Vår vision är att förbättra människors liv och vi ser en stor samhällsutmaning i vården med en växande och allt äldre befolkning med kroniska sjukdomar. Digital omsorg och bättre datastöd kan både förbättra livskvaliteten för patienter samtidigt som den levererar mer effektiv vård. Kombinationen av erbjudandet från Camanio med lösningen från Telia Health Monitoring ger oss stora möjligheter att aktivt stödja vårdgivare i utvecklingen av framtidens digitala vård och omsorg.”

"Vi är glada över att ha hittat ett nytt hem för Telia Health Monitoring på AddLife. AddLife är ett specialiserat Life Science-företag som delar vår vision om att förbättra människors liv. De förstår värdet av den starka position vi har utvecklat och tagit under ett antal år inom distansmonitorering av hälsa. Med sin breda portfölj, entreprenörsdrivna synsätt och europeiska närvaro tror vi att de är unikt positionerade för att ta denna verksamhet till nästa nivå.”, säger Brendan Ives, chef för Division X på Telia


Stockholm 20 December 2021
AddLife AB (publ)

För mer information, kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Martin Almgren, Affärsområdeschef Medtech och CFO, AddLife AB, +46 702 28 15 45

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 20 december 2021 kl. 11.00 CET.