AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom förvärv av Camanio

Report this content

AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom att idag förvärva Camanio AB (”Camanio”) till affärsområdet Medtech. Camanio är en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, fokuserade på individcentrerade smarta lösningar för vård i hemmet. Camanio rapporterade en omsättning på ca 13 MSEK år 2020 och har 18 anställda.

Camanio utvecklar och driver en innovativ digital vård- och omsorgsplattform med tillhörande tjänster. Plattformen kopplar samman äldre, anhöriga och vårdpersonal för digital och fysisk vård och omsorg utifrån individuella behov. 2018 vann Camanio ”Swecare Rising Star Award” för sin innovationsförmåga och är certifierad enligt svensk kvalitets- och miljöstandard. Camanio var en av tre leverantörer som under 2020 blev tilldelad Addas (Sveriges Kommuners och Regioners inköpscentral) ramavtal inom Trygghetslarm och larmmottagning. Camanio har under 2021 vunnit kontrakt till ett värde av ca 40 MSEK med flera svenska kommuner.

Förvärvet markerar ett viktigt utvecklingssteg för AddLife och innebär att koncernen etablerar en digital vård- och omsorgsplattform till stöd för vård- och omsorgsaktörer i deras leverans av digitaliserade tjänster till patienter och användare. AddLife ser betydande affärsmöjligheter när marknaden övergår från fysiska tjänster till digitala lösningar.

Camanios öppna och skalbara plattform är designad för att stödja ett brett utbud av omvårdnadstjänster, inklusive trygghetslarm, fallsensorer, trygghetskameror och personlig tillsyn. Camanio kommer att lägga grunden för AddLifes egenutvecklade digitala vård och omsorgsplattform, som kommer att utvecklas i samarbete med koncernens två befintliga välfärdsteknologibolag, Zafe Care Systems i Sverige och Hepro i Norge.

Kristina Willgård, VD på AddLife säger: ”Den pågående förändringen med en växande och allt äldre befolkning med kroniska sjukdomar som kräver mer vård är utmanande för samhället. Digital omsorg samt bättre datastöd möjliggör förbättrad kvalitet och effektiviserar äldrevårdens arbetssätt markant. En digitalisering av omsorgen kommer att vara nödvändig för att hantera framtidens behov. På AddLife ser vi fram emot att vara en del av den framtida utvecklingen inom detta område."

Catharina Borgenstierna, VD på Camanio säger: ”Vi är mycket glada och stolta över att bli en del av AddLife och ser en mängd utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Detta ger oss ökade möjligheter att vidareutveckla och stärka vår plattform både till våra kunder och partners, men framför allt att förbättra för de äldre att leva ett bättre liv hemma.”

Förvärvet genomförs idag och förväntas enbart ha en marginell effekt på AddLifes vinst per aktie under 2021.

Stockholm 1 december 2021
AddLife AB (publ)

För mer information, kontakta
Kristina Willgård, CEO, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Anna Bergström, Business Unit Manager Homecare, AddLife AB, +46 70 983 60 06

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 1 december 2021 kl. 14.30 CET.