• news.cision.com/
  • AddLife/
  • AddLife tecknar avtal med italienska SIAD Healthcare s.p.a. om förvärv av verksamhet inom avancerad kirurgi

AddLife tecknar avtal med italienska SIAD Healthcare s.p.a. om förvärv av verksamhet inom avancerad kirurgi

Report this content

AddLife har idag tecknat avtal med SIAD Healthcare s.p.a. om förvärv av deras verksamhet inom produktområdet avancerad kirurgi. Verksamheten omsätter cirka 8 mEUR på den italienska marknaden inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den nordiska och central-europeiska marknaden.

SIAD Healthcare s.p.a. marknadsför och säljer produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom Neurokirurgi, Ryggkirurgi, Plastikkirurgi, Interventionell radiologi samt även produkter för avancerad sårvård. Verksamheten kommer i samband med förvärvet överföras till ett nybildat bolag, vilket AddLife förvärvar.

Huvudkontoret är i Assago (Milano) och försäljningen sker både med egna säljresurser och genom regionala agenter. Produkterna säljs främst till kunder inom offentligt och privat finansierad vård. Verksamheten har 17 medarbetare och omsätter cirka 8 mEUR på den italienska marknaden.

”Förvärvet innebär att vi stärker vår närvaro i Italien inom ett intressant marknadsområde där vi sedan tidigare har stor kompetens i flera marknader”, säger Lars-Erik Rydell, Affärsutvecklingschef Medtech, AddLife AB.

”Med det här avtalet har Siad etablerat ett viktigt partnerskap med en ledande Life Science aktör vilket gör oss bättre positionerade för att fokusera på vår kärnverksamhet inom hälsovård”, säger Bernardo Sestini, VD SIAD Healtcare

Tillträdet är villkorat av ett prövningsbeslut av utländska direktinvesteringar av italienska myndigheter. Ett beslut förväntas erhållas inom 45 dagar efter offentliggörandet av transaktionen.

Förvärvet bedöms endast marginellt positiv påverka AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2020.

Stockholm den 18 September 2020
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsutvecklingschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 1.000 anställda i ett 45-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 4,1 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 18 september 2020 kl. 19.40 CET.