AddLifes årsredovisning för 2018 offentliggjord

Report this content

AddLifes årsredovisning för 2018 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life.

Stockholm den 11 april 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 15:30 CET.Prenumerera