AddLifes årsredovisning för 2021 offentliggjord

Report this content

AddLifes årsredovisning för 2021 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida, besök reports.add.life/arsredovisning-2021/addlife-2021/. Årsredovisningen kan även laddas ner som pdf-version och finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).
 


Stockholm den 1 april 2022
AddLife AB (publ)


AddLife AB, Box 3145, 103 62 Stockholm Tel +46 (0)8-420 038 30
www.add.life
info@add.life

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife B, kristina.willgard@add.life, tel. +46 (0)70 510 12 23,
Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, martin.almgren@add.life tel. +46 (0)70 228 15 45
 
AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 80-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsatte cirka 8 miljarder SEK 2021. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 8:00 (CET).