Analysguiden: Internationell expansion lockar

Nytt bolag i vår uppdragsanalys är Addlife, som uppvisar mycket snabb tillväxt genom förvärv de senaste sex åren. Två större europeiska förvärv har nyligen genomförts, vilket tar bolaget vidare ut i Europa. Möjligheterna mångfaldigas. Det lockar. 

Addlife är en koncern inom Life science, med en bred portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna har hittills funnits i huvudsak i Norden, främst inom den offentliga sektorn, men med fem europeiska förvärv under förra året tar bolaget sin expansiva affärsmodell ut i Europa. 

Skalbar affärsstrategi

Addlifes affärsmodell bygger på nära samarbeten med ledande globala leverantörer inom utvalda nischområden. En stor del av styrkan ligger i att kombinera produkterbjudanden med en stark position på marknaden och ett utvecklat serviceerbjudande. Norden har historiskt varit den starkaste basen, men förvärven av Wellspect (delar av) och Biomedica vidgar marknadspotentialen och förvärvsplatformen avsevärt. 

Kraftfull tillväxt

Bolagets mål är att generera en årlig resultattillväxt på 15 procent med en avkastning på rörelsekapitalet på 45 procent, samt en utdelningspolitik på 30 till 50 procent av vinsten per aktie. Hittills har bolaget infriat detta. Genom steget ut i Europa öppnas nu en förvärvsmarknad som är många gånger större än den nordiska. Det skapar en väsentligt ökad tillväxtpotential och en ökad riskspridning. 

Adderar 13 länder

Nyförvärvade österrikiska Biomedica har verksamhet i 13 länder, främst i Central- och Östeuropa. Bolaget levererar produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik. Därutöver har delar av Wellspect Healthcare förvärvats med verksamhet inom kirurgi och respiration. Även det ökar basen utanför Norden.

Marknaden splittrad

Den europeiska Life Sciencemarknaden är splittrad. Merparten av bolagen är små eller medelstora. Den årliga tillväxten kan enligt branschorganisationen Med Tech Europe uppskattas till mellan 2-4 procent, medan Addlife lyckats nå en organisk tillväxt på 6 procent per år 2005-2018. Den splittrade marknaden ger Addlife goda möjligheter att bygga samman gemensamma och kraftfulla enheter. 

Bättre än branschen

Jämför vi Addlife med 10 svenska börsnoterade bolag inom medicinsk teknik har Addlife den bästa tillväxten, samtidigt som rörelsens lönsamhet kunnat hållas kring gruppens genomsnitt. Balansräkningen är samtidigt något bättre än jämförelsegruppens. Vi bedömer också att Addlife har en av de lägsta kapitalkostnaderna, vilket är en väsentlig del i en framgångsrik förvärvsstrategi.

Motiverat värde

Vår undersökning visar att medtechsektorn på Stockholmsbörsen är väsentligt högre värderad än börsens genomsnitt. Addlifes värdering ligger därtill i det övre intervallet för sektorn. Bolaget har alltså en premiumvärdering. Vår värdering innefattar en tillväxt för bolaget i klass med de senaste fem åren och att priserna på förvärvsobjekten ligger i nivå med denna historik. Med detta scenario ser vi ett värde på aktien kring 260 kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addlife-internationell-expansion-lockar)

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Prenumerera