Ändrade datum för AddLifes Årsstämma 2019 och för offentliggörande av delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Ändrat datum för AddLifes Årsstämma 2019
AddLifes styrelse har beslutat att senarelägga Årsstämman 2019 från den 8 maj 2019 till torsdagen den 9 maj 2019.

Ändrat datum för offentliggörande av AddLifes Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
AddLifes styrelsen har beslutat att senarelägga offentliggörandet av Delårsrapporten 1 januari – 31 mars 2019 från den 26 april 2019 till torsdagen den 9 maj 2019.

Delårsrapporten beräknas släppas kl. 14:00 den 9 maj 2019.

Stockholm den 11 februari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, kristina.willgard@add.life, tel. +46 (0)70 510 12 23,
Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, martin.almgren@add.life tel. +46 (0)70 228 15 45,
eller hemsidan: www.add.life


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 14:00 (CET).

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.