Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ)

Report this content

AddLife ABs, org. nr 556995-8126, (”AddLife”) förvärv av Vision Ophthalmology Group GmbH (”VOG”) den 7 april 2021 respektive förvärv av Healthcare 21 Group (”HC21”) den 12 april 2021 finansierades till viss del genom nyemitterade B-aktier i AddLife (”apportemissionerna”). Till följd av apportemissionerna har antalet B-aktier i AddLife i april 2021 ökat med 7 951 958 B-aktier respektive 7 951 958 röster.

Efter apportemissionerna uppgår det totala antalet aktier per den 30 april 2021 till 122 450 250, motsvarande totalt 163 986 474 röster. 4 615 136 av dessa aktier är A-aktier, representerande 46 151 360 röster, och 117 835 114 är B-aktier, representerande 117 835 114 röster.

AddLifes aktiekapital har till följd av Apportemissionerna ändrats från 58 309 339,55 kronor till 62 358 949,47 kronor medan aktiens kvotvärde är oförändrat cirka 0,51 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, kristina.willgard@add.life, tel. +46 (0)70 510 12 23,
Martin Almgren, CFO, AddLife AB, martin.almgren@add.life tel. +46 (0)70 228 15 45.

 

AddLife är en europeisk, oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 10:00 CET.