Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

”Rekordkvartal med starkt resultat”

1 APRIL – 30 JUNI 2020 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 1 248 MSEK (844), varav organisk tillväxt uppgick till 39 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 13 procent.
 • EBITA ökade med 167 procent till 181 MSEK (68), motsvarande en EBITA-marginal om 14,5 procent (8,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 284 procent till 120 MSEK (31).
 • Resutat per aktie uppgick till 1,07 SEK (0,28).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 128 MSEK (65).

1 JANUARI – 30 JUNI 2020 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 2 301 MSEK (1 689), varav organisk tillväxt uppgick till 25 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 13 procent.
 • EBITA ökade med 108 procent till 287 MSEK (138), motsvarande en EBITA-marginal om 12,5 procent (8,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 162 procent till 174 MSEK (66).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,55 SEK (0,60). För senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,23 SEK (1,28).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 208 MSEK (164).
 • Soliditeten uppgick till 45 procent (47).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 67 (53) procent.

Stockholm den 17 juli 2020
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 17 juli 2020, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren2
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 327497

 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 1 000 anställda i ett 45-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 4,1 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar