Inbjudan till AddLifes kapitalmarknadsdag den 18 februari 2019

Härmed inbjudes analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Registrering från kl. 09.30. Mötet beräknas avslutas kring 12.00 då enklare lunchförtäring erbjuds.

AddLifes VD Kristina Willgård kommer, tillsammans med ledningen, att tala. Syftet med kapitalmarknadsdagen är främst att redogöra för bolagets utveckling, fortsatta strategi samt presentera de senaste årets nyförvärv.

Anmälan sker till kerstin.kocas@add.life senast den 13 februari 2019

För frågor vänligen kontakta:

Kristina Willgård, VD kristina.willgard@add.life  eller Martin Almgren, CFO martin.almgren@add.life


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 22 januari 2019 kl. 11.30 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.