ADDTECH AB: KONSTITUERANDE STYRELSSAMMANTRÄDE I ADDTECH AB

Report this content

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén för val av styrelseledamöter består av Anders Börjesson och Tom Hedelius, som i samråd med representant för större aktieägare tar fram förslag till bolagsstämman.


Stockholm den 20 augusti 2002
Addtech AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera