Addtech förvärvar ABH Stromschienen GmbH

Report this content

Addtech Electrification, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i tyska ABH Stromschienen GmbH (”ABH”). ABH utvecklar, projekterar och levererar energibesparande strömfördelningssystem för tillämpningar inom datacenter, industri och e-mobility.

ABH kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Electrification och förstärker vår position på den tyska marknaden. ”Med Addtechs’s nätverk och resurser kombinerat med vår kunskap och produktportfölj ser vi goda möjligheter till expansion såväl i Tyskland som internationellt” säger ABH’s VD, Britta Faber.

Inom affärsområdet Elektrifiering har vi idag positioner för både roterande och linjär signal- och strömöverföring. ABH’s lösningar går helt i linje med vad vi planerar för inom affärsområdet. ABH omsätter cirka 10 miljoner EUR och har 22 anställda. 

Tillträde sker oktober 1 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm, den 1 oktober 2021 

Addtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99 
Per Lundblad, affärsområdeschef, Addtech Electrification, +46 70 795 66 02

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl. 10.00 (CET).