Addtech förvärvar Electric Control Systems Automation AS

Report this content

Addtech Process Technology, ett affärsområde i Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Electric Control Systems Automation AS (”ECS”)

ECS är en internationell leverantör av systemintegrations- och automationslösningar anpassade efter kundernas behov. Företaget erbjuder kompletta styrsystem som använder IoT samt producerar kontrollpaneler för automatisering, båda med syftet att öka produktiviteten och förbättra dataanalyskapabiliteten inom processindustrin. ECS har sitt huvudkontor utanför Stavanger, Norge, har 31 anställda och en årlig försäljning på cirka 70 MNOK.

”ECS kompletterar vår verksamhet inom Process Technology på ett mycket bra sätt. Deras djupa kunskaper inom strategiskt viktiga segment såsom vattenkraft, matindustrin samt hantering av färsk-, och avloppsvatten kommer förstärka vårt erbjudande ytterligare”, säger Claus Nielsen, affärsområdeschef Process Techology.

”Genom att bli en del av Addtech-nätverket kan vi accelerera vår tillväxtresa och ta ECS till nästa nivå. Vår strategi är tydlig och med en stark ägare kan vi fånga potentialen, både i Norden och internationellt, på ett mer effektivt sätt”, säger Arvid Salte, VD ECS.

Tillträde sker per idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 april, 2022

Addtech AB (publ)                                                                                                                         

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46  8 470 49 00
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Process Technology, +45 20 75 75 30

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 april 2022, kl 12:00 (CET).