Addtech förvärvar ESi Controls Ltd

Report this content

Addtech Power Solutions, ett affärsområde i Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i ESi Controls Ltd.

ESi (Energy Saving Innovative) Controls är baserade i England och utvecklar och levererar energieffektiva system för styrning av uppvärmning och applikationer för smarta hus. ESi Controls Ltd omsätter cirka 8 miljoner GBP och har 15 anställda.

ESi kommer mycket bra att komplettera och stärka Addtechs hållbarhetsinitiativ genom sitt fokus på att tillhandahålla skräddarsydda energieffektiva lösningar till OEM-kunder inom uppvärmningsindustrin samt till byggsektorn i Storbritannien.

Tillträde kommer att äga rum under april månad och beräknas ha en marginellt positiv effekt på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 17 mars 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Per Lundblad, Business Area Manager, Addtech Power Solutions, +46 707 95 66 02

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 17 mars 2021, kl 20.40 (CET).

Prenumerera