Addtech förvärvar Finn-Jiit OY

Finn-Jiit levererar kundanpassade delsystemlösningar inom områdena maskinkomponenter och flödesteknik. Verksamheten är främst riktad mot nordisk OEM-industri.

Finn-Jiit kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Finland. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka
4 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av januari 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 13 december 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera