Addtech förvärvar Hydro-Material Oy

Report this content

Addtech Components, ett affärsområde i Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Hydro-Material Oy.

Finlandsbaserade Hydro-Material levererar hydrauliklösningar och kylsystem till främst marknadssegmenten special fordon och tillverkningsindustrin. Hydro-Material Oy omsätter cirka 5 miljoner EUR och har 5 anställda.

Hydro-Material kommer mycket bra att komplettera verksamheterna inom affärsenheten Addtech Components Finland.

Tillträde kommer att äga rum under april månad och beräknas ha en marginellt positiv effekt på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 31 mars 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Martin Fassl, Business Area Manager, Addtech Components, +46 70 669 69 34

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 12.30 (CET)

Prenumerera