Addtech förvärvar IETV Elektroteknik AB

Report this content

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i IETV Elektroteknik AB.

IETV Elektroteknik AB är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. Med teknik i framkant skapar bolaget hållbara värden för kunder och slutanvändare. Bolaget är främst verksamt i Sverige och Norge.

IETV Elektroteknik AB har trettioåtta anställda och en årsomsättning på cirka 80 MSEK.

IETV Elektroteknik AB utvecklar den verksamhet som bedrivs i affärsenheten Energy Supply inom området drift och underhåll av järnvägsanläggningar och kraftgenerering.

Tillträde kommer att ske under maj månad och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 12 mars 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 mars 2021, kl 09.30 (CET).